Dienas ritms

līdz 9:00  Ierašanās, atvadīšanās no vecākiem, iejušanās grupā , rotaļāšanās un brīvā spēlēšanās
9:15Brokastis
9:30 Aplis - kopīga sanākšana, aktualitātes, pirkstiņrotaļas, pantiņi un dziesmiņas, pasakas stāstīšana utml
10:00 Kopīga nodarbība, integrēta mūzika un māksla:
P - valoda, burtu mācība
O - matemātika
T - valoda, rokas sagatavošana rakstīšanai
C - matemātika
P - atkārtošana, sociālās iemaņas, spēles 
10:30Individuālais darbs.
P - zīmēšana, gleznošana dažādās tehnikās
O - aplicēšana, papīra darbi, kolāžas
T - veidošana, dažādu materiālu iepazīšana, telpiskie darbi
C – konstruēšana
P -  kulinārija, ēst gatavošana, praktiskās iemaņas
11:00Ģērbšanās, gatavošanās pastaigai
11:10Pastaiga ārā
12:30Došanās iekšā, noģērbšanās, roku mazgāšana
12:45Pusdienas
13:20Diendusa (miegs vai mierīga atpūta gultiņās)
15:00 - 15:30Nesteidzīga mošanās, celšanās, ģērbšanās un spēlēšanās
16:00Izvēles nodarbības :
P - brīvā spēlēšanās
O - dejošana
T - kristīgā mācība
C - dejošana
P - brīvā spēlēšanās
16:30
Launags

16:50Ģērbšanās, pastaiga un rotaļas ārā
18:00
Došanās mājās