Telpas un vide

Kukaramba ir licencēta pirmsskolas izglītības iestāde (Reģ. Nr.3601803080, licence Nr. V-8085)  kas īsteno Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111). Telpas ir drošas un pielāgotas bērnu vajadzībām. Saņemti atzinumi no Veselības Inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām, kas regulē pirmsskolas izglītības iestāžu darbību. 

Kukarambas filozofija paredz, ka videi, kurā bērns ikdienā atrodas, ir liela nozīme bērna attīstībā, tādēļ Kukarambā , iekārtojot telpas, tiek domāts par bērna iespēju bērnudārzā būt patstāvīgam, justies ērti un brīvi, un  rast iespēju saglabāt savu personīgo telpu.  Kukarambā tic, ka bērniem dzīvojoties savā ritmā mierīgā un harmoniskā vidē, atraisās viņu dabiskais attīstības potenciāls, un bērni apgūst zināšanas un prasmes viegli un nepiespiesti un saglabā interesi par pasauli. Tādēļ tiek atbalstīts bērnu individuālais brīvais darbs un brīvā spēlēšanās, grupas vide pielāgota tam, lai bērni varētu patstāvīgi izvēlēties ar ko darboties, un būtu daudzveidīgas izvēles iespējas. 

Kukarambā ir sava norobežota ārā teritorija -  plašs pagalms un dārzs, kas piemērots, lai bērni varētu katru dienu pavadīt laiku svaigā gaisā. Mums ir pētnieku rotaļlaukums - Kukarambā ir svarīgi, lai bērniem būtu iespēja patstāvīgi veikt atklājumus, darboties ar dažādiem materiāliem, daudz laika pavadīt ārā, norūdīties, nebaidīties no lietus un celt sniegavīrus.

Apskatīt bildes