Filozofija

Iedvesmojoties no dažādiem humānās pedagoģijas virzieniem, Kukarambā  ir izveidota sava pedagoģiski kukarambiskā pieeja. Kukarambā tic bēŗna iedzimtajam potenciālam, dabiskai attīstībai. Apkārtējā vide tiek uzlūkota kā „skolotājs” gan šaurākā nozīmē – iekārtojot un pielāgojot telpas un materiālus bērnudārzā, gan plašākā – saglabājot saikni ar dabu un norisēm tajā.

Mums patīk Montesori strukturētā un pamatotā pieeja, kurā tiek ņemta vērā bērna individualitāte, konkrētā brīža attīstības vajadzības un patstāvība. Mums patīk Valdorfpedagoģijas radošums, estētiskās kategorijas, fantāzijas attīstība un garīguma novērtēšana. Mums patīk Reggio Emilia pieejas vēlme pētīt un mācīties kopā ar bērnu, radošie projekti un daudzveidīgā sadarbība.

Visu šo pieeju pamatā ir cieņa pret bērnu, viņa vajadzību izprašana un ticība labajam. Šie ir principi, kam Kukarambā tic un uz ko balstās ikdienas darbā ar bērniem:


Uzzini vairāk, ko tas dod bērnam!