Audzinātājas un auklītes, 

sauktas arī par

 Kukarambas fejām


Aija Zvirgzdiņa

Vadītāja, pirmsskolas pedagogs, Montesori pedagogs, maģistra grāds psiholoģijā.


Daiga Alde

"Lielās grupas" audzinātāja. Pirmsskolas pedagogs pēc aicinājuma, rūdījums un pieredze arī pirmsskolas vadības darbā. Mierīga, radoša, pozitīvi domājoša, vienlīdz labi tiek galā gan ar burtu un ciparu pieradināšanu, gan rokdarbu, dziesmu un pasaku mācīšanu, gan lielu un mazu bērnu audzināšanu, mācīšanu un samīļošanu. Daiga aizrautīgi apgūst dažādus rokdarbu veidus, mīl ceļot, dziedāt un mierīgi un ar prieku pieņem jaunus pedagoģiskā darba  izaicinājumus :)

Karīna Biksāne

"Lielās grupas" audzinātāja. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, Montesori pedagogs, par savu profesijas izvēli skaidri zinājusi jau bērnībā. Karīnai patīk bērni un bērniem patīk Karīna, ar apbrīnojamu pacietību, izpratni un mīlestību viņa ļoti atbildīgi un aizrautīgi ik dienu paveic brīnumus dārziņā :) Radošums, zinātkāre, atklātība, savstarpēja cieņa, empātija un sirds siltums ir vērtības, ko Karīna ienes Kukarambā!

Baiba Vilciņa

"Mazās grupas" audzinātāja.  Pirmsskolas pedagogs, kristīgās mācības skolotāja.

Diāna Liepiņa

"Lielās grupas" auklīte. Kārtības un tīrības feja, kas bērniem iemāca gan praktiskās dzīves gudrības, gan arī pieklājību, cieņu un draudzīgu izturēšanos vienam pret otru. Diānai piemīt spēja saskatīt labo cilvēkos, pieņemt un izprast bērnus to dažādībā, mierīgi, labsirdīgi un nenogurstoši kā čaklam mājas gariņam rūpējoties par Kukarambas bērniem un pieaugušajiem.


Agnese Garā

"Lielās grupas" auklīte.

Kristīne Fišere

"Mazās grupas" auklīte.

Kaspars Zvirgzdiņš

Saimnieks. Pieskrūvē, samontē, salabo, aizlīmē, piekrāso, nozāģē, sagādā un rūpējās, lai audzinātājām un auklītēm nebūtu jālauza galva ne par kādiem saimnieciskajiem jautājumiem, un viņas varētu ar prieku strādāt drošā un sakārtotā vidē.