Aija Zvirgzdiņa 

"Ja bērnus mīl, viņi kļūst par pieaugušajiem, kas spēj mīlēt. Ja bērnus dzird, arī viņi iemācās sadzirdēt citus. Ja bērnus pieņem, arī viņi atver savas sirdis. Ja bērniem ļauj smieties, sapņot, pētīt, radīt un just - viņi spēs paveikt brīnumus un mainīt pasauli!"

Vadītāja, audzinātāja

Pirmsskolas pedagogs
Montesori pedagogs
Psiholoģijas maģistrs

Vairāk kā 15 gadu praktiskā pieredze pirmsskolas pedagoģijā 

Karīna Biksāne

Audzinātāja

Pirmsskolas pedagogs
Montesori pedagogs
Sākumskolas pedagogs

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā
Praktiskā darba pieredze pirmsskolā 

Jana Feifere

Audzinātāja 

Pirmsskolas pedagogs
Kristīgās mācības skolotāja

Pirmsskolas pedagoga profesionālā kvalifikācija
Praktiskā darba pieredze pirmsskolā 

Daiga Alde

Audzinātāja

Pirmsskolas pedagogs

Maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā
Praktiskā darba pieredze pirmsskolā

Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

 .