Kāpēc Kukaramba?

Te ir ērti!

 • Pavisam netālu no Rīgas centra
 • Bezmaksas automašīnas novietne pie ieejas
 • Viegli piekļūt ar sabiedrisko transportu
 • Visas telpas atrodas 1. stāvā
 • Durvju kods

Te ir droši!

 • Norobežota privāta teritorija (lai nokļūtu bērnu pastaigu laukumā, nav jāiet uz ielas)
 • Kods pie vārtiņiem. Durvis un vārtiņi dienas gaitā ir slēgti
 • Ugunsdzēsības signalizācija
 • Tiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē bērnudārzu darbību

Te ir garšīgi!

 • Kvalitatīvs, veselīgs un dabisks ēdiens (sadarbībā ar SIA Laba Virtuve)
 • Iespēja pielāgot individuālu diētu (veģetāriešiem, alerģiju gadījumos u.c.)
 • Vienmēr brīvi pieejams dzeramais ūdens

Te ir mājīgi!

 • Jaunas, modernas un bērniem saistošas telpas
 • Pārdomāts telpu iekārtojums, bērnu „relaksācijas stūrīši”
 • Ērtas, bērniem piemērotas labierīcības

Te ir plašums un daudz svaiga gaisa!

 • Plaša zaļā zona
 • Interesants dārza reljefs, piemērots radošām rotaļām
 • Iespēja brīvi darboties drošā vidē
 • Pētnieku rotaļlaukums (te var pētīt, celt, rakt, bērt un svērt, ripināt, konstruēt un fantazēt)
 • Iespēja vasarā pašiem kaut ko izaudzēt, rudenī grābt lapas un ziemā pikoties

Te ir veselīgi!

 • Pastaigu laukums ir pieguļošajā teritorijā
 • Plānotas pastaigas 2 x dienā
 • Bērniem nav jāgaida (jāsvīst), kamēr visa grupa saģērbsies (kurš ir saģērbies, tas var doties ārā)
 • Siltā laikā ir iespēja dzīvoties basām kājām, rūdīties
 • Regulāra telpu vēdināšana un mitrā uzkopšana
 • Bērnudārzā netiek pieņemti bērni ar akūtu infekcijas slimību pazīmēm

Te ir interesanti!

Bērna attīstībai atbilstoši, kvalitatīvi un brīvi pieejami:

 • Montesori materiāli
 • Rotaļlietas un spēles, sajūtu kaste, smiltis un dabas materiāli
 • Grāmatas
 • Materiāli konstruēšanai, pētīšanai un radošajai darbībai
 • Daudzveidīgas aktivitātes ikdienā (sk.nodarbību plānu)

Te ir audzinātājas, kam patīk bērni!

 • Vadītājai ir psihologa un pirmskolas pedagoga izglītība un darba pieredze
 • Atbilstoša izglītība un pieredze audzinātājām
 • Draudzīgs, saprotošs un pretimnākošs kolektīvs, kas tic Kukarambas filozofijai

Te ir individuāla attieksme!

 • Kukarambā ir nelielas grupiņas, audzinatājas var veltīt nepieciešamo uzmanību katram bērnam
 • Individuāls bērna adaptācijas plāns
 • Bērna attīstības vajadzību individuāla izvērtēšana (sk. Kukarambas filozofiju)
 • Individuālas pārrunas ar vecākiem

 .