100 valodas

100 valodas ir metafora, kas atklāj bērna būtības daudzveidīgo potenciālu.
•Bērns domā, pēta, atklāj un izpaužas visdažādākajos veidos – valoda, matemātika, māksla, mūzika, drāma, spēle, komunikācija .......
•Mācības nav nodalāmas no spēles, arī spēle ir bērna valoda.
•Bērns mācās caur sajūtām – bērnam jābūt iespējai mācīties redzot, dzirdot, kustoties, taustot, sajūtot visdažādākajos veidos
•Bērns mācās sadarbojoties ar citiem bērniem un pieaugušajiem

Ko tas nozīmē bērnudārza realitātē:

•Mācības ir daudzveidīgas, iesaistot bērnu maņas un sajūtas, kustības un domas, mākslinieciskos izpausmes līdzekļus.
•Zināšanas nav pretrunā iztēlei un fantāzijai, tās viena otru papildina
•«provokācijas» - sagatavoti materiāli, ko bērns var pētīt un darboties bez konkrēta mērķa, tas rosina pētīt, eksperimentēt, sadarboties
•Mazāk frontālu lekciju, vairāk diskusiju. Mērķis – lai bērns pats izdara secinājumus, tiek pamanīts, sadzirdēts.
•Darbošanās mazās grupās kā pamatā izmantota metode, jo bērni mācās viens no otra, papildina un iedvesmo, un māca cits citu
•Darbošanās daudzveidīgā, mainīgā vidē, kas veicina pētīšanu, domāšanu un radošumu.