Audzinātājas un auklītes, sauktas arī par 

Kukarambas fejām

Aija Zvirgzdiņa


Vadītāja, pirmsskolas pedagogs, Montesori pedagogs, maģistra grāds psiholoģijā.


Daiga Alde


"Lielās grupas" audzinātāja. Pirmsskolas pedagogs pēc aicinājuma, rūdījums un pieredze arī pirmsskolas vadības darbā, apguvusi Montesori pedagoģiju. Mierīga, radoša, pozitīvi domājoša, vienlīdz labi tiek galā gan ar burtu un ciparu pieradināšanu, gan rokdarbu, dziesmu un pasaku mācīšanu, gan lielu un mazu bērnu audzināšanu, mācīšanu un samīļošanu. Daiga aizrautīgi apgūst dažādus rokdarbu veidus, mīl ceļot, dziedāt un mierīgi un ar prieku pieņem jaunus pedagoģiskā darba  izaicinājumus :)

Karīna Ločmele


"Lielās grupas" audzinātāja. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, Montesori pedagogs, par savu profesijas izvēli skaidri zinājusi jau bērnībā. Karīnai patīk bērni un bērniem patīk Karīna, ar apbrīnojamu pacietību, izpratni un mīlestību viņa ļoti atbildīgi un aizrautīgi ik dienu paveic brīnumus dārziņā :) Radošums, zinātkāre, atklātība, savstarpēja cieņa, empātija un sirds siltums ir vērtības, ko Karīna ienes Kukarambā!

Baiba Vilciņa


"Mazās grupas" audzinātāja.  Pirmsskolas pedagogs, kristīgās mācības skolotāja. Ar nesatricināmu mieru, mīļumu un sirsnību Baiba rūpējas par mazuļiem un māca ieraudzīt pasaules gaišumu un skaistumu arī lielajiem. Pedagogs ar pieredzi, ar atvērtu skatu jaunām idejām, cieņpilnu un iejūtīgu attieksmi pret bērniem, vecākiem un kolēģiem - un turklāt prot izcept izcilas kūkas un izaudzēt tomātus mazās grupas terasē!


Diāna Liepiņa


"Lielās grupas" auklīte. Kārtības un tīrības feja, kas bērniem iemāca gan praktiskās dzīves gudrības, gan arī pieklājību, cieņu un draudzīgu izturēšanos vienam pret otru. Diānai piemīt spēja saskatīt labo cilvēkos, pieņemt un izprast bērnus to dažādībā, mierīgi, labsirdīgi un nenogurstoši kā čaklam mājas gariņam rūpējoties par Kukarambas bērniem un pieaugušajiem.


Agnese Garā

"Lielās grupas" auklīte. Agnese uzsāka savas gaitas Kukarambā kā mamma savam dēliņam, un viņai Kukaramba tik ļoti iepatikās (un tas bija abpusēji), ka Agnese turpināja darbu kā skolotāja palīgs lielajā grupā. Agnese prot visu - izvārīt izcilu putru, sameklēt pazudušās zeķes, pierunāt uzvilkt cimdus un nomazgāt rokas, spēlēt krustiņus un nullītes, zīmēt un dejot, samierināt, samīļot, uzklausīt, iepriecināt un atbalstīt!


Kristīne Fišere

"Mazās grupas" auklīte. Vai tas būtu pazudis vienradzis, bēdas pēc mammas vai netīra zeķīte - Kristīne spēj atrisināt jebkuras bērnudārzā sastopamās grūtības ar mieru, pacietību un smaidu, uzklausot, ieklausoties, saprotot, lūkojoties uz lietām radoši un nezaudējot humora izjūtu. Auklīte, uz ko vienmēr var paļauties, un atbalsts ne tikai bērniem, bet arī kolēģiem, Kristīne ienes siltumu un mājīgumu Kukarambā. 

Kaspars Zvirgzdiņš


Saimnieks. Pieskrūvē, samontē, salabo, aizlīmē, piekrāso, nozāģē, sagādā un rūpējās, lai audzinātājām un auklītēm nebūtu jālauza galva ne par kādiem saimnieciskajiem jautājumiem, un viņas varētu ar prieku strādāt drošā un sakārtotā vidē. Turklāt Kaspars ir ne tikai praktisks, bet arī sportisks - viņš māca bērniem orientēšanos, un ar prieku ik nedēļu dodas ar viņiem ārā, lai kustētos, trenētos, mācītos kaut ko atrast un uzturētu Kukarambas sportisko garu.