Priekšstats par bērna būtību

Bērns ir apveltīts ar dabisku, spēcīgu attīstības potenciālu un spēj pats virzīt savu mācīšanās procesu
•Bērns mācoties seko savām interesēm, spēj mācīties aizrautīgi un dziļi
•Bērns apgūst zināšanas un veic atklājumus sadarbībā ar skolotāju, citiem bērniem un vidi
•Bērni ir sabiedrības daļa un tieši viņi ir tie, kas veidos nākotni
•Bērni ir vērtīgi paši par sevi, jau tagad, nevis tikai dēļ tā, par ko viņi var kļūt nākotnē
•Bērna personība, individualitāte, īpašās iezīmes ir bērna spēks

Ko tas nozīmē bērnudārza realitātē:

•Pedagogs redz bērnu, pieņem viņu, uzklausa un sadzird
•Pedagogs seko bērna interesēm, vēro, piedāvā, neuzkrītoši palīdz virzīties progresa virzienā
•Respektē bērna izvēles, bet atšķir tās no kaprīzēm, cenšas atšķirt bērna patiesās vajadzības no pakļaušanās impulsiem
•Apzinās, ka katrs bērns ir atšķirīgs, ar savu pieredzi un potenciālu, nesalīdzina, nekaunina, nevaino
•Tic, ka bērns ir labs
•Tic, ka bērns var
•«burkāna» metode, ne «pātagas» metode