Projektos balstīta mācīšanās

Projekti / tēmas izriet no bērna interesēm, konkrētā brīža notikumiem, tie var rasties spontāni
•Projekts nav ierobežots laikā, tas var būt dažu dienu – vairāku mēnešu garumā
•Skolotājs piedāvā materiālus, ievirza, pēta kopā ar bērnu, atsaucas bērna idejām, bet nesaka priekšā
•Projektā ir kaut kāds jautājums, ko noskaidrot, problēma, ko risināt, tam ir virzība
•Mācību saturs netiek plānots gadu uz priekšu vai pārņemts no citām iestādēm, tas ir unikāls, atbilstošs konkrēto bērnu vajadzībām un interesēm
•Lai mācības varētu notikt projektu veidā, pedagogam ir jāpārzina materiāli, jābūt radošam, gatavam mācīties un profesionāli augt

Ko tas nozīmē bērnudārza realitātē:

•Pedagogs runā ar bērniem par to, kas viņus interesē, vaicā viņu viedokli, uzklausa, nav direktīvs, ir atvērts aktuālajiem jautājumiem, problēmām
•Palīdz bērniem izvirzīt mērķi, bet bremzē sevi, lai mērķis ir bērniem vērtīgs un viņu iniciēts, nevis pedagoga vēlme
•Plāno, ievirza projekta gaitu, bet ir elastīgs, atvērts jaunām idejām
•Mācās saskatīt neparasto ikdienā, palūkoties no bērna skatu punkta
•Iedrošina bērnus, ja viņiem trūkst ticības saviem spēkiem, palīdz, uzmundrina, ja ir kādas grūtības, ja projekts «iestrēgst»
•Nekritizē idejas, lai vai cik nereālas tās būtu, apspriež tās ar bērniem.