Nodarbības

Brīvās spēlēšanās laiks - tas ir laiks, bez kura Kukaramba nevar iedomāties harmonisku bērna attīstību.  Te notiek dakteru un veikalu spēlēšana, ninzu trasītes, ugunsdzēsēji, pirāti un princeses, te tiek būvēts, veidots, meistarots, plānots un izdzīvots. Laiks, kurā bērni ir paši, bez pieaugušo norādījumiem, viņi mācās draudzēties, kļūst radoši, brīvi, priecīgi un aizrautīgi. Un paši savā veidā veic eksperimentus, mācās un iepazīst pasauli.

Aplis - kopīgās pulcēšanās laiks. Dziesmiņas, pirkstiņpanti, dienas aktualitātes, pasakas, kopīgas spēles. Laiks, kad runāt visiem kopā par to, kas bērnus interesē, par to, kas aktuāls grupā.

Mākslas nodarbība -  vai tā būtu zīmēšana, gleznošana, konstruēšana vai veidošana vai vēl kas cits - nodarbības mērķis ir raisīt bērniem prieku par radošo darbošanos, iepazīstināt viņus ar dažādiem materiāliem un tehnikām, pastarpināti trenēt smalko motoriku, uzmanības noturību un koncentrēšanas spējas. Galvenais ir process, aizrautība un radošais gars.

Darbiņu laiks - kad nedaudz jāatpūšas no aktīvās spēlēšanās, laiks pastrādāt . Bērniem ir iespēja izvēlēties materiālus vai darbiņus, ko viņi vēlas darīt - vai tie būtu kādi Montesori materiāli, vai citi iepriekš sagatavoti darbiņi - šis ir brīdis, kad bērni mācās koncentrēties uzdevumam, apgūst jaunas iemaņas un zināšanas. Audzinātājas uzdevums šajā laika posmā ir bērnus netraucēt, bet vērot un vajadzības gadījumā darboties ar viņiem kopā, individuāli vai nelielā grupā. Te tiek apgūti burti, rakstīšanas pamati, matemātikas pamatjēdzieni, cipari un darbošanās ar tiem, trenēta uzmanība, atmiņa, domāšanas spējas, veicināta stāstītprasme, patstāvība, gribas noturība.

Pastaiga ārā - ikdienas dzīvošanās ārā, kur galvenais moto: "Nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs". Kukarambas bērni iet ārā jebkādos laika apstākļos un mācās iedraudzēties gan ar sauli, gan ar lietu, vēju, sniegu, peļķēm un dubļiem. Ārā ir laiks, kad pamanīt izmaiņas dabā, kad sportot, kad spēlēties un dauzīties, kad spēlēt paslēpes un šūpoties, kad ķert burbuļus un mēģināt pieradināt vēju...

Papildus iespējams izvēlēties angļu valodu (sadarbībā ar SIA "WonderWonders), dejošanu (sadarbībā ar deju skolotāju Sintiju), orientēšanos (sadarbībā ar skolotāju Kasparu) , Kristīgo mācību (to māca audzinātāja Baiba).