Mūsu mērķis

Radīt drošu, radošu, bērniem draudzīgu un attīstošu vidi, kurā bērni var brīvi augt un darboties, sekojot savām individuālajām vajadzībām un gūstot profesionālu pedagogu atbalstu.


 Mūsu vērtības

Sadarbība

Pirmsskolas izglītības iestāde "Kukaramba" dibinātājs SIA Kukaramba ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu, un tā statūtos noteiktais mērķis ir  attīstīt un sniegt inovatīvas, radošas, konkurētspējīgas, uz bērnu centrētas izglītības pakalpojumu. SIA "Kukaramba" sadarbojas ar Attīstības finanšu institūciju Altum pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"" , darbības atbalstam ir noslēgts Granta līgums (Projekts Nr.9.1.1.3/14/I/001, līgums Nr. SU0000286) un saņemts finansējums no Eiropas sociālā fonda.