Vecāku un sabiedrības līdzdalība

• Reggio Emilia pieeja ir radusies, balstoties vecāku vēlmē izveidot labu skolu saviem bērniem, tās pati būtība ir iekļaušanās un sadarbība ar kopienu
• Bērns tiek uzlūkots kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis, kas nav izolēts, bet ir lietas kursā par apkārtējās sabiedrības norisēm
• Pedagogs, vecāks un vide ir trīs stūrakmeņi, kas palīdz bērnam augt un attīstīties, un darbojas vienoti
• Bērni mācās būt par atbildīgiem un nozīmīgiem sabiedrības locekļiem
• Bērniem ir gan tiesības, gan arī pienākumi; bērnudārzs ir vieta, kur tas tiek realizēts

Ko tas nozīmē bērnudārza realitātē:

• Bērnudārzs nav slēgta vide, tas ir atvērts vecākiem, savstarpējai komunikācijai, sadarbībai
• Vecāki ir aicināti iesaistīties bērnudārza dzīvē, ar viņiem rēķinās, tiek vaicāts un respektēts viņu viedoklis
• Bērni tiek aicināti un iedvesmoti veikt sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes kā akciju veidā, tā ikdienā
• Bērni tiek iepazīstināti ar tuvējo apkārtējo kopienu, dodas pastaigās apkārtnē, meklē iespējamus sadarbības veidus ar vietējām organizācijām
• Bērni ar redzami un dzirdami, Reggio Emilia bērnudārzs var būt kā apkaimes centriņš, kurā pulcējas un jūtas brīvi kā bērni, tā vecāki, tā apkaimes viesi