Vide kā skolotājs

• Vide tiek uzlūkota kā 3.skolotājs (pirmie divi ir -  1.vecāki un 2.pedagogi)
• Vide atspoguļo Reggio Emilia pieejas vērtības – zinātkāri, radošumu un komunikāciju, tā ir estētiski pievilcīga, aicinoša, mainīga un dzīva, tā atspoguļo bērnu intereses un aktuālos projektus, ir redzami bērnu darbi, fotogrāfijas, darba procesa vizuālās liecības
• Telpas ir iekārtotas respektējot gan vajadzību pēc komunikācijas un aktīvas darbošanās, gan vienatnes un iespējas relaksēties
• Vide sniedz iespējas gūt sensoro pieredzi, tā ir stimulējoša, bet ne pārsātināti nomācoša
• Āra vide ir tik pat būtiska kā iekštelpu vide
• Neiztrūkstoša vides daļa ir mākslas zona, kur bērnam ir brīvi pieejami dažāda veida materiāli radošai darbībai


Ko tas nozīmē bērnudārza realitātē:

• Viena no būtiskākajām darba formām ir darbs nelielās grupās, vide ir tam pielāgota, ir mērķtiecīgi iekārtotas grupas zonas, tomēr tā nav statiska, bērni var to mainīt, pārveidot, dekorēt un dažādi pilnveidot
• Vidē ir daudz gaismas rotaļu, ēnu spēļu, spoguļu, atspulgu, tā ir viegla, rotaļīga, gaiša un atvērta
• Maz gatavo rotaļlietu, daudz būtiskāki ir dažāda veida materiāli, kas mudina pētīt, radīt, brīvi tos kombinēt, bieži tiek izmantota «provokāciju» metode
• Ir brīvi pieejama sajūtu kaste, gaismas galds, projektori, ūdens rotaļas, molberts, būvēšanas zona un dažādas citas sajūtas un prātu veidojošas vides sastāvdaļas
• Ir sajūta, ka bērns ir vērtība, ka vide ir pielāgota un pakārtota bērna interesēm un vajadzībām