Dokumentēšana

Dokumentēšana nozīmē novērot, fiksēt, atspoguļot un dalīties ar mācību procesu
• Būtiskāk kā beigu rezultātu, ir piefiksēt pašu darbošanās un mācīšanās procesu
• Skolotājs ir jūtīgs un pievērš uzmanību ne tikai konkrētajam darbam, ko bērni dara, bet arī viņu komunikācijai, attiecībām, jaunai sajūtu pieredzei
• Darba dokumentēšana ir veids, kā vecāki un pedagogi var uzzināt vairāk par savu bērnu un viņa pasauli
• Dokumentēšanā izmanto foto un video, piezīmes, pierakstus, bērnu darbus, veidojumus, dažādus 3d modeļus utml

Ko tas nozīmē bērnudārza realitātē:

• Telpā ir gleznas, plakāti, fotogrāfijas un dažādi citi veidi, kas atspoguļo kā bērnu darba procesu, tā rezultātus
• Skolotājs ideālā gadījumā veido bērna portfolio, kurā dokumentē bērna darbu, tas ir kā bērna dārziņa dzīves un bērna darbošanās atspoguļojums
• Bērni tiek aicināti izteikties, komentēt, prezentēt savas idejas, tas tiek piefiksēts, bērna izteiktās domas tiek cienītas
• Tiek izmantotas «runājošās sienas», izstādes, stendi utml
• Bērnudārza vide ir mainīga un dzīva, tajā dominē bērnu darbi, attēli, bērniem tie ir pazīstami, viņi var tos komentēt, tas atspoguļo viņu pieredzi un darbu