Kādēļ tieši Reggio Emilia pieeja?

• Reggio Emilia pieejā tiek veidota adekvāta bērna pašapziņa, tiek stiprināta ticība saviem spēkiem, bērns iepazīst sevi un mācās rēķināties ar citiem
• Bērns mācās aizrautīgi un pašmotivēti,  iemācās uztvert mācību procesu kā dabisku ikdienas sastāvdaļu, attīstās zinātkāre, patstāvība, loģiskā un radošā domāšana
• Ir visi priekšnoteikumi, lai bērnā attīstītos empātija, sevis kā sabiedrības daļas apzināšanās, spēja saprast un pieņemt atšķirīgo
• Bērns mācās izpaust sevi dažādos veidos, attīstās radošās un mākslinieciskās dotības, spēja domāt «ārpus rāmjiem»
•Ja iztēlojas cilvēku ar visām viņa spējām un resursiem, kas iebāzti somā, kuru cilvēks nes sev līdzi, lai ikdienā vilktu no tās ārā nepieciešamo, tad Reggio Emilia pieeja sniedz tādu kā «papildus kabatiņu ar labumiem», jeb resursiem un iemaņām, ko bērns ir apguvis un iekļāvis savā pieredzē. Tā sniedz viņam priekšrocības – radošumu, attīstītas komunikācijas un sadarbības iemaņas, pašpārliecinātību, empātijas spējas, un kas ir ļoti  svarīgi – spēju priecāties par pasauli, saskatīt tajā brīnumaino un vēlmi to izzināt!